+38 050 256 9880

  • Українська
    • Українська
    • English

+38 050 256 9880

  • Українська
    • Українська
    • English


Ви перевірили повноваження при підписанні значних правочинів?

Якщо ні, Вам є про що переживати, як убезпечити себе читайте нижче. 

Illustration

Віталій Панов

27 червня | 4 хвилини

Illustration

           17.06.2019 року набув чинності ЗУ "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який визначив особливий порядок укладання значних правочинів для цих форм товариства. Під значними правочинами закон розуміє укладання правочину, якщо вартість майна, робіт і послуг перевищує 50 % чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. (ч. 2 статті 44 Закону). Такі правочини укладаються тільки за згодою учасників товариства. Вже є судова практика визнання правочину недійсним при порушенні порядку, укладання. 


1. Короткий зміст аргументів суду
   Відповідно до приписів чинного законодавства юридична особа здійснює діяльність через свої органи, компетенція, порядок створення, функціонування яких визначається установчими документами юридичної особи, тобто, в даному випадку, компетенція органів управління визначається його Статутом.


      Положеннями ч. 2 ст. 44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" визначено, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

   Згідно ст. 46 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства з моменту вчинення цього правочину. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України.
     Із аналізу змісту вказаних положень закону випливає, що законодавець ставить схвалення правочину товариством в обов'язкову залежність від наявності рішення про таке схвалення, прийнятого у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
     Головний висновок, який робить суд що, вчинення дій, направлених на схвалення правочину безпосередньо особою (дирекцією), яка уклала правочин, з подальшим здійсненням переказу грошових коштів за таким правочином не може свідчити про схвалення правочину особою, від імені якої було укладено договір, у розумінні ст. 46 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Тобто правочин вчинено особою за відсутності рішення органу управління товариством та в подальшому здійснено дії, які свідчать про подальше схвалення правочину від імені юридичної особи, тією ж самою особою, а не органом управління товариством - загальними зборами учасників Товариства. 
  Рішення суду ще не вступило в силу і друга сторона намагається його оскаржити, але аргументи суду мають право на життя. Рішення суду за цим посиланням.


2. Практичні поради уникнення вищенаведеної ситуації

При укладанні будь-якого правочину, де контрагентом виступає ТОВ та ТДВ, вимагайте у контрагента фінансову звітність (це форма №2) за останній звітний квартал, в строці "1495" звітності знайдете суму чистих активів, і відповідно ви можете побачити, чи потрібно вам просити контрагента схвалення на підписання правочину чи ні. 

На аргумент, що фінансова звітність є конфіденційною, ви можете аргументувати, що у відповідності до норм ч. 2 статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом та відповідно повинна надаватись за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Якщо Ви зацікавились, у нас Ви можете отримати зразки Протоколів а також додаткову консультацію. Телефонуйте або пишіть.
Безпечних вам правочинів.  

З повагою Керуючий партнер,
АО "ВСП ГРУП"
адвокат Панов Віталій.


При передруковуванні, посилання на джерело обов'язково. Захищено авторськими правами.

Made with